Netwerken in de Techniek

ConceptLab

logo

ConceptLab is een onderneming welke product ideeën uitwerkt tot een haalbaar concept. ConceptLab richt zich op innovatieve productontwikkeling, gedragen door samenwerking tussen overheid, HBO en bedrijfsleven. Ondernemers gaan ontwerpen. Ontwerpers gaan ondernemen.

Door samen te werken met verschillende expertisegebieden en opleidingen, kan conceptLab een grote diversiteit aan product ideeën uitwerken. Wij slaan de handen in een met de partijen die bij het project passen.

Wij werken op een co-creatieve manier samen met de ideehouder, studenten en bedrijven. Hierdoor creëren wij waarde binnen onze projecten voor alle betrokkenen

Bezoek de website van ConceptLab…

Uitgelichte afbeelding

Veel goede product-ideeën komen niet of moeizaam tot ontwikkeling. Vaak is er vroeg in het ontwikkelingstraject te veel onduidelijkheid over de haalbaarheid van het idee. Die onduidelijkheid zorgt er voor dat er geen kennis, capaciteit of kapitaal ingezet wordt om het idee te ontwikkelen.

Wij springen in dat gat en brengen op een laagdrempelige manier het idee naar een hoger niveau. Hierdoor wordt het risico voor de idee-houder kleiner om te investeren in het project. Daarmee zorgen wij ervoor dat goede ideeën niet meer op de plank blijven liggen.

ConceptLab…Embed This