Activiteitencommissie

Loading
loading..

Wat doet de activiteitencommissie?

De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten binnen en buiten de soos voor ZHTC leden en studkrend Zwolle. Zo zijn wij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het jaarlijkse ZHTC Beerpong toernooi. Hier strijden teams van studenten tegen elkaar in een alcoholistische strijd om zichzelf tot Beerpong kampioen van het jaar te noemen. Verder organiseren wij verscheidene themafeesten in de ZHTC sociëteit. Denk dan bijvoorbeeld aan het Spring Break feest, compleet met een bierkrattenzwembad en BBQ.

Er komt veel kijken bij het organiseren van een feest of evenement. Er wordt bijvoorbeeld vergadert over verschillende thema’s, de verwachtingen van een bepaald feest en de aankopen die gedaan moeten worden.

De activiteitencommissie werkt nauw samen met de PR commissie. Wij organiseren het feest en de PR commissie zorgt voor bekendheid. Zo maken zij bijvoorbeeld een poster en een Facebook evenement. Als alle voorbereidingen en samenwerkingen goed gaan, wordt het een episch feest!

Welke functies zijn er binnen de activiteitencommissie?

Voorzitter
De voorzitter leid de commissie, hij/zij stelt de agenda op en bepaald waar over wordt vergaderd. Ook is de voorzitter de eindverantwoordelijke, als een feest een flop wordt of er wordt groot verlies gedraaid tijdens een activiteitencommissie feest, dan wordt hij/zij op het matje geroepen. Mocht er binnen de commissie een discussie zijn waar niemand het met elkaar eens is, dan heeft de voorzitter het laatste woord. Ook is de voorzitter de contactpersoon tussen commissie en bestuur.

Secretaris
De secretaris notuleert tijdens de vergaderingen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het schriftelijke werk. Mocht de commissie een derde partij contacteren (bijv. een bedrijf) om wat voor reden dan ook, dan onderhoud de secretaris het contact.

Penningmeester
De penningmeester stelt de begroting op voor elk feest. Tijdens een vergadering wordt bepaald welke spullen ingekocht moeten worden. De penningmeester zoekt uit waar dit het goedkoopst is en zal alle gegevens verwerken in deze begroting. Als de begroting is goedgekeurd door de voorzitter, dan wordt hij doorgestuurd naar de sociëteitcommissie. Pas als de begroting is goedgekeurd door de sociëteitcommisie, dan krijgt de activiteitencommissie groen licht om alle inkopen te doen.

Algemeen lid
Een algemeen lid binnen de commissie heeft niet een directe functie. Hij/zij zal vooral mee vergaderen en zijn stemrecht gebruiken. Een algemeen lid helpt mee met de voorbereidingen van het feest. Hij/zij zal het grootste gedeelte van de inkopen doen, meehelpen met de aankleding van de sociëteit en het schoon achterlaten van de sociëteit na een feest. Uiteraard helpen alle ander commissieleden hier ook bij. Ook zal een algemeen lid kleine taakjes tussendoor uitvoeren als de andere commissieleden te veel werk hebben.

Wat leer je van de activiteitencommissie?

Het hele idee van een studentenvereniging is een voorbereiding op het bedrijfsleven voor als je later bent afgestudeerd. Je kan de vereniging zijn als een bedrijf. Zij heeft een bestuur en verschillende afdelingen (commissies en werkgroepen) die zich met verschillende zaken bezighouden. De activiteitencommissie zal zich in zo’n bedrijf bezig houden met het uitvoeren van projecten. Op deze projecten wordt uiteindelijk winst gemaakt.

Binnen onze commissie leer je verantwoordelijkheid nemen. Om een goed feest te kunnen organiseren zijn er verschillende taken die uitgevoerd moeten worden. Iedere taak is net zo belangrijk als de ander. Jouw mede commissieleden rekenen op jou en jij rekent op hun.

Ook leer je bij ons initiatief nemen en opkomen voor je eigen mening. Jij zit niet voor niks binnen de activiteitencommissie. Je hebt goeie ideeën en die wil je laten zien. Maar een idee is niet voldoende, je moet het initiatief nemen om jouw idee uit te voeren. Er zullen soms mensen zijn die het niet eens zijn met jouw idee. Het is jouw taak om ze laten zien waarom jouw idee goed is.

Samenwerking is ook een heel belangrijk binnen de commissie en dat zal je ook zeker leren. Een feest organiseer je samen, niet als meerder individuelen. Als een van jouw commissieleden zijn taak niet uit kan voeren, help jij hem een handje mee.

Verder leer je bij ons om open minded te zijn. ZHTC heeft ongeveer 700 leden, hiervan zijn er 75 actief. Het komt dus wel een paar keer voor dat wij ideeën voor feesten toegestuurd krijgen van andere leden. Deze ideeën worden besproken tijdens vergaderingen en als er een meerwaarde in zit, zullen wij hem ook zeker uitvoeren.

Misschien wel het belangrijkste binnen de commissie is gezelligheid, netwerken en bier. Je doet een commissie omdat je het leuk vind en omdat je ervaring wilt opdoen. Je wordt een hecht groepje met jouw commissieleden. Ook bouw je een netwerk op binnen het studentenleven in Zwolle. Je bent sneller bekend bij andere studenten van andere verenigingen en je komt sneller in contact met bedrijven voor bijvoorbeeld een stageplek of afstudeerproject. En geen enkele vergadering is compleet zonder een koud biertje!

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background