Dispuut Residence

In de tijd van guldens en kwartjes, enkel publieke omroepen en Duitsland 1 en 2, een hts te Zwolle die geen onderdeel van de Windesheim Campus was en waarin telefooncellen nog in veel straten prijkten. In die tijd zijn wij Hilko, André (van de Kruk), Sietse, Jurgen, Cor, Frank, André (Doeleman) aangetreden bij de PR commissie van het Zwols Hoger Technisch Corps. Onze taak was de bekendheid van onze vereniging te vergroten en te verstevigen. Een tijd ook zonder…sociale media of websites! Alles via mond op mond reclame, posters stencilen en flyeren. Dit zorgde voor een hechte band. En zie hier Dispuut Residence werd opgericht. In 1994 trakteerden wij de leden en donateurs op het eerste verjaardagsfeest ter ere van onze vereniging. Nu zijn er talloze geweest en eens per lustrum wordt dit door de lustrumcommissie geadopteerd. Tot op de dag van vandaag zien wij elkaar regelmatig met activiteiten en uitjes. Wij zijn Residence!