Het Gilde

Na een aantal zeer interessante brainstormsessies met enkele donateurs, diverse feesten en activiteiten die daar uit voortvloeiden worden deze donateursactiviteiten geformaliseerd middels de oprichting van Het Gilde. We willen circa maandelijks activiteiten organiseren. Deze activiteiten bestaan uit reeds bestaande successen (o.a. de bierweekvrijdag, maar ook de druiffuif en spit piggy zijn recent weer terug gekomen), dispuutsfeesten, bierproeverijen en nieuwe activiteiten. Bij deze laatste denken we onder andere ook aan opleidingsgerichte netwerkborrels.

Voor meer informatie zie www.zhtc.nl/gilde of onze Facebook. Hierop komt onder andere informatie over de diverse activiteiten te staan, maar komt er ook ruimte voor uw ZHTC-belevenissen, bijvoorbeeld onder het kopje anekdotes.

Samen kunnen we er een prachtig platform/ZHTC-archief van maken!

Hopelijk tot ziens bij een van onze activiteiten.

Emile Hoogterp
Voorzitter oprichtingsbestuur Het Gilde.
http://www.zhtc.nl/gilde
Facebook