Het Gilde van ZHTC

Technische Netwerkbijeenkomsten

De Technische Netwerkbijeenkomst wordt 10 oktober voor de tweede maal georganiseerd door de technische studentenvereniging ZHTC. De eerste keer, gehouden in april, was kleiner van opzet maar was desondanks een groot succes en er werd al snel besloten dit tot een halfjaarlijkse traditie te maken.

Studenten van verschillende technische opleidingen krijgen zo een kans om op een informele wijze bekend te worden met een groot aantal bedrijven binnen de technische sector.

Er is op deze website veel informatie te vinden over de bijeenkomst en de deelnemers. Zo hebben we informatie over de bedrijven, hebben enkele bedrijven een eigen pagina en kun je gericht per sector bekijken welke bedrijven er deelnemen.

We hopen jullie allemaal te zien op 10 oktober!

De organisatieEmbed This

Technische netwerkbijeenkomst, een unieke samenwerking tussen onderwijs, gemeente, bedrijfsleven en ZHTC

Gepost op 15-09-2014 in Technische Netwerkbijeenkomsten | 0 reacties

Technische netwerkbijeenkomst, een unieke samenwerking tussen onderwijs, gemeente, bedrijfsleven en ZHTC

Zwolle – 10 oktober van 17:00-20:00 uur vindt de 2e netwerkbijeenkomst plaats in het 2Connext gebouw aan de Dokter van Deenweg 108 te Zwolle. Dit evenement wordt georganiseerd om studenten, werkzoekenden, docenten en het bedrijfsleven met elkaar kennis te laten maken. De samenwerking tussen de diverse HBO- en MBO-instellingen in de regio, het bedrijfsleven, de gemeente Zwolle en studentenvereniging ZHTC is uniek. Organisator Emile Hoogterp “De economie van Zwolle is de sterkste van het land. We hebben 2 prachtige onderwijsinstellingen, waarvan de technische opleidingen al jaren tot de top van Nederland behoren. Om deze 2 werelden bij elkaar te brengen ben ik technische netwerkbijeenkomsten gaan organiseren. In de diverse overleggen hierover met gemeente Zwolle, het Deltion college, hogeschool Windesheim, het bedrijfsleven etc. zie ik dat mijn enthousiasme overslaat en met de hulp die hierin gegeven wordt, denk ik dat we iets unieks (kunnen) neerzetten. Een schakel tussen studenten, oud-studenten, het technisch bedrijfsleven, overheidsinstellingen,… En alles met het doel om te kunnen samenwerken, er met zijn allen beter van te worden.” De netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd voor studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden met als doel informeel kennis te maken ten behoeve van een stageplek, een afstudeerstage, een baan, je zakelijk netwerk uit te breiden of om kennis uit te wisselen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zhtc.nl/netwerk of een e-mail naar netwerk@zhtc.nl...

lees meer

Locatie 2e technische netwerkbijeenkomst bekend

Gepost op 11-09-2014 in Nieuws, Technische Netwerkbijeenkomsten | 0 reacties

Locatie 2e technische netwerkbijeenkomst bekend

Zwolle-10 oktober vindt de 2e technische netwerkbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen technische bedrijven zich presenteren aan de aanwezige studenten en andere geïnteresseerden. Het doel is om stage- of afstudeerplekken invulling te geven of mensen aan een nieuwe baan te helpen. Na de zeer succesvolle eerste editie in april is er veel gebeurd. Er is contact gezocht met de technische opleidingen van hogeschool Windesheim en het Deltioncollege, er zijn diverse studenten bij de organisatie gekomen, er zijn honderden technische bedrijven benaderd, er is contact geweest met de gemeente Zwolle etc. Alles met medewerking van bovengenoemde partijen en met het doel zoveel mogelijk interessante technische bedrijven te koppelen aan geïnteresseerde studenten en eventuele werkzoekenden. Organisator Emile Hoogterp: Onze eerste bijeenkomst was bewust “klein” gehouden. We hoopten op circa 10 bedrijven. Het werden er echter 15 en zelfs tijdens de bijeenkomst waren er geïnteresseerde nieuwe bedrijven aanwezig. Om een 2e editie te organiseren hadden we een nieuwe locatie nodig. We kwamen in contact met dhr. Rigter en vonden een prachtige locatie te weten het 2Connext-pand aan de dokter van Deenweg 108. Hier is meer dan genoeg ruimte voor het geplande aantal bedrijven en geïnteresseerden, dus u bent van harte welkom. De technische netwerkbijeenkomst vindt plaats op 10 oktober vanaf 17:00 tot en met 20:00...

lees meer

De 1e Technische Netwerkborrel

Gepost op 20-04-2014 in Nieuws, Technische Netwerkbijeenkomsten | 0 reacties

De 1e Technische Netwerkborrel

Vrijdag 11 april 2014 vond de eerste technische netwerkborrel plaats in de ZHTC-sociëteit. Deze bijeenkomst had als doel om ZHTC een schakel te laten worden tussen de technische studenten, donateurs en het bedrijfsleven. 13 bedrijven hadden zich aangemeld en enkele andere bedrijven kwamen spontaan langs om hun productinformatie aan de vele aanwezigen te verstrekken. Onder het genot van een hapje en een drankje werden al snel contacten gelegd en visitekaartjes werden uitgewisseld. Na afloop werd al snel geconcludeerd dat een volgende netwerkborrel op een andere locatie plaats moet vinden,… De sociëteit is simpelweg bij een volgende netwerkborrel te klein om ruimte te bieden aan de bedrijven en aanwezige geïnteresseerden. Met een half jaar nieuwe voorbereiding genoeg tijd om nieuwe bedrijven te benaderen, samenwerkingsverbanden met Windesheim en technische studieverenigingen op te bouwen, contacten met de gemeente Zwolle op te doen,… Kortom reserveer 10 oktober vast in je agenda, de 2e netwerkborrel wordt alleen maar groter en beter! Auteur: Emile Hoogterp...

lees meer

Bedrijven bij Technische Netwerkborrel – 11 april 2014

Gepost op 02-04-2014 in Nieuws, Technische Netwerkbijeenkomsten | 0 reacties

Bedrijven bij Technische Netwerkborrel – 11 april 2014

Het moment nadert dat ZHTC i.s.m. Windesheim de eerste Technische Netwerkborrel gaat houden. De Technische Netwerkborrel zal gehouden worden op: vrijdag 11 april 2014 van 17:00 tot 20:00 De Technische Netwerkborrel zal gehouden worden bij ZHTC aan de Thomas a Kempisstraat 13 te Zwolle. We willen graag alle aanwezigen attent maken welke bedrijven aanwezig zijn. De volgende bedrijven zijn aanwezig: Indien u meer wilt weten over een bedrijf, klikt dan op één van de...

lees meer

Technische Netwerkborrels georganiseerd door ZHTC

Gepost op 04-03-2014 in Nieuws, Technische Netwerkbijeenkomsten | 0 reacties

Technische Netwerkborrels georganiseerd door ZHTC

Elk jaar wordt het moeilijker om geschikt personeel te vinden. Via dure advertenties of detacheringsbureaus, in korte tijd (sollicitatie of proeftijd) een goed beeld van iemand proberen te krijgen is vaak ondoenlijk. Ditzelfde geldt voor het vinden van geschikte opdrachtnemers. Een klik hebben is geregeld het belangrijkste. Vanwege de unieke positie die ZHTC heeft, hebben we contact gezocht met hogeschool Windesheim, onze eigen (oud-)leden en het bedrijfsleven om opleidingsgerichte netwerkborrels te organiseren. Deze netwerkborrels zijn er op ingericht om op informele manier kennis te maken met toekomstige stagiaires, medewerkers, opdrachtgevers, opdrachtnemers… Kortom iedereen die voor nu of in de toekomst voor u van belang kan zijn. We willen jullie daarom attenderen op de Technische Netwerkborrel die we organiseren op vrijdag 11 april van 17:00 tot 20:00. Tijdens deze borrels kunnen de hts-studenten en de vertegenwoordigers van opdrachtgever en opdrachtnemers op informele manier kennis maken met elkaar. Omdat de netwerkborrels opleidingsgebonden zijn, kunt u altijd interessante personen/partijen spreken binnen uw vakgebied. De netwerkborrels vinden plaats in samenwerking met de techniekopleidingen van hogeschool Windesheim. Hierdoor worden de borrels tactisch ingepland ter voorbereiding van de stage-/afstudeerperiode van de studenten. Tevens worden de studenten extra gestimuleerd hier aanwezig te zijn door vrije sprokkelpunten toe te kennen. Voor deze netwerkborrels zijn wij op zoek naar partners uit het bedrijfsleven. Voor u een geschikte kans om nieuwe medewerkers of contacten op te doen, voor ZHTC een mooie mogelijkheid om een nog beter verbindende schakel te worden tussen de hts, de studenten en het bedrijfsleven. Meer informatie kan hier worden ingewonnen: Bedrijven Geïnteresseerden (studenten en werkzoekenden) Sponsorplan Technische...

lees meer

Technische netwerkborrel – vrijdag 11 april 2014

Gepost op 16-02-2014 in Nieuws, Technische Netwerkbijeenkomsten | 0 reacties

Technische netwerkborrel – vrijdag 11 april 2014

Op informele wijze kennis maken met je toekomstige werkgever, stagiaire of opdrachtgever? Kom netwerken bij deze technische netwerkborrel op vrijdag 11 april 2014 van 17:00 tot 20:00! Voor studenten, Windesheim hecht dusdanige waarde aan deze netwerkborrels dat ze sprokkelkruisjes geeft als je deze netwerkborrels bezoekt. Meer info volgt en/of staat op www.zhtc.nl/netwerk

lees meer