Het Gilde van ZHTC

Visie

Binding houden met de vereniging, haar leden en haar donateurs.

Dit gaan we realiseren door maandelijks activiteiten te organiseren, waar wij ons richten op de donateurs, maar uiteraard zijn leden meer dan welkom.

Deze activiteiten bestaan uit reeds bestaande successen (o.a. de bierweekvrijdag, maar ook de druiffuif en spit piggy zijn recent weer terug gekomen), dispuutsfeesten, bierproeverijen en nieuwe activiteiten.

Wij hopen u/jou graag tijdens een van onze activiteiten te treffen en staan altijd open voor nieuwe of juist oude ideeën.

Oprichting

Halverwege 2013 vond ik het nodig om een brainstormsessie te organiseren. Na jarenlang wekelijks nagenoeg alle soosavonden bezocht te hebben, verloor ik langzaam de binding met de huidige studenten. Zeker nu ze ook niet meer op 1 hand te tellen zijn, dankzij weer goedlopende introductieweken. Diverse disputen zijn langzaamaan wat minder actief aan het worden en op een willekeurige vrijdag zie ik slechts een handjevol leden en natuurlijk diverse donateurs. Waar ik bang voor ben/was is dat deze leden het “oude ZHTC” niet leren kennen en de “nieuwe” donateurs ZHTC op den duur uit het oog gaan verliezen. De “oude” donateurs komen mede hierdoor ook steeds minder. Ik voorzag een negatieve spiraal.
Tijd voor actie dus en ik plande de brainstormsessie. Na een erg interessante avond met diverse donateurs bleken de meningen divers wat we moesten gaan doen, maar dat iedereen wel een steentje wilde bijdragen en er circa maandelijks toch wel iets voor de donateurs neergezet kon worden, was duidelijk. Na diverse activiteiten, waar gelukkig veel donateurs op afkwamen en we veel positieve feedback kregen, besloten we het iets meer te formaliseren en zo werd het gilde geboren.

Emile Hoogterp
Voorzitter oprichtingsbestuur van Het GildeEmbed This