Het Gilde van ZHTC

Historie

Chronologisch overzicht van ZHTC historie van 1951 tot en met 1998.

Jaartal Gebeurtenis
1951 Oprichting van de MTS Zwolle door de bijzondere inspanning van Ir. F.S. Langemeijer.
21-11-1952 Oprichting ZMTV.
05-12-1952 Ir. F.S. Langemeijer wordt gekozen tot beschermheer van ZMTV.
17-12-1952 Er vindt een naamswijziging plaats van het ZMTV; vereniging wordt corps: ZMTC.
05-02-1953 Hopmanshuis als Sociëteit gaat niet door!
22-04-1953 Pickwickclub en een woonschuit als sociëteit gaan ook niet door; wel een kelder (adres vooralsnog onbekend) à fl.1, – per jaar die zelf opgeknapt dient te worden.
26-09-1953 Er wordt gesproken over een ontgroeningcursus ’54 – ’55 (de eerste ontgroening zal echter pas plaatsvinden in 1962).
02-10-1953 Installering tweede Bestuur. Huishoudelijk Reglement en doel worden ter discussie gesteld, echter zonder resultaat (officiële vaststelling vindt plaats in 1963).
22-10-1953 Er wordt gesproken over het huren van een zaaltje, eens per 14 dagen, t.b.v. Sociëteitsactiviteiten.
Januari 1953 De schoolkrant wordt in de vorm van een mededelingenblaadje gedrukt: de latere kopklepper.
12-03-1954 Grote avond, waarbij aanwezig waren: vrijwel alle leden, leraren, de gehele directie en drie leden van het schoolbestuur met vrouwen. Opvoering van het toneelstuk “2500ste inwoner”. Uitvoering van een pianoconcert met aansluitend een bal.
30-09-1954 Installering derde Bestuur.
23-10-1955 Grote avond, met een volledig zelf verzorgd programma, met onder andere een optreden van een eigen school-jazz band.
16-11-1956 Officiële opening van het schoolgebouw Assendorperdijk 1.
20-09-1957 Tijdens de overdracht aan het vijfde Bestuur wordt het ZMTC omgedoopt tot ZHTC.
November 1957 Wegens Bestuurlijke moeilijkheden treedt het hele ZHTC-bestuur af!
29-03-1958 Grote avond in Suisse met 500 aanwezigen. Opgevoerd wordt het toneelstuk: “Het witte schaap van de familie” door studenten van de HTS.
15 en 16 januari 1960 Verbroederingsfeest van de vier oostelijke HTS-en, onder meer met sportwedstrijden en een gezellige avond.
09-05-1960 Wijzigingen Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze worden niet koninklijk goedgekeurd wegens de hoge kosten en om de mogelijkheid open te houden de wijzigingen te veranderen als ze niet voldoen.
05-12-1960 St. Nicolaasfeest voor gehandicapten door HTS-ers.
13-10-1961 Eerste ontgroening.
19-01-1962 Eerste groenenavond (inauguratiefeest).
12-09-1962 Kamper steur ontvreemd en aangeboden aan de burgemeester van Zwolle; op 11 oktober weer teruggebracht.
09-03-1963 2e Lustrumfeest, gehouden in Odeon (wel wat laat!).
01-04-1963 Annexatie van Zwollerkerspel door HTS-ers.
08-04-1963 De geboorte van ene Frans M. (later de W.), toekomstig ZHTC-lid/donateur.
04-10-1963 Opening eerste Sociëteit: bovenzaal van de Harmonie.
30-10-1963 Conciërge Muller met 5 dames zoek na dropping, heeft de trein terug naar Zwolle genomen.
06-09-1964 Wegens vermoeidheid van de “groene”, besluit het ZHTC-bestuur zelf  maar te helpen bij de opbouw van de tent voor de “Berliner IJsrevue”.
23-01-1965 Bestuur treedt af omdat de leden het niet eens zijn met het gevoerde beleid.
Februari 1965 Officiële opening van de eerste, echte sooruimte, namelijk het pand in de v.d. Laenstraat. Achteraf voldoet het pand toch niet zoals gedacht en er wordt weer verder gezocht.
11-10-1966 Het carillon uit Kampen wordt bij het B&W aangeboden, om zo weer eens de aandacht te vestigen op onze huisvesting.
1967 – 1970 Discussies omtrent de filosofie achter het ZHTC. Jaren van min of meer teruglopende belangstelling.
24-01-1968 Er blijken grote financiële tekorten in de soos.
13-03-1968 Er wordt een anti-avondkleding-gewenst-actie gehouden. Bij het komende jaarfeest was avondkleding wel gewenst.
08-05-1968 Het Dispuut “V.A.S.” organiseert het jaarfeest; het dispuut “Crash” wordt erkend.
21-11-1969 Officiële opening van het pand aan de Burgemeester van Rooyensingel, welke voorlopig als soos gaat dienen.
1970 Kopklepper (schoolkrant) wordt PROKOLOKIEJUM en wordt tevens onafhankelijk van het ZHTC.
September 1970 Tijdens de IW wordt de “Relatie – Manifestatie” gehouden.
Oktober 1970 Dispuut “‘t Swanghere Bockje” wordt opgericht.
November 1972 Het eerste “Rock ’n Roll” festival.
November 1975 Eerste Bierweek met 30 ½ soorten bier.
1975 Oprichting van de Vrije Bond Van Barkeepers.
September 1975 Weer een vrije introductie!
Eind 1976 Eerste ideeën voor de viering van het vijfde Lustrum.
17, 18 en 19 november 1977 Lustrumfeest (officiële datum Lustrum: 21 november). Opening in de soos, feest op school met veel bekende bands en een reünie van oudgedienden.
Augustus 1982 Operatie “Market Garden” wordt met veel succes uitgevoerd.
November 1982 Wederom een Lustrum. Dit feest wordt geopend met speciaal gebrouwen Lustrumbier (opgekocht van Skol). Hierna werd het toneelstuk “Het zwarte schaap” opgevoerd. De Bierproloog nam de gehele donderdag in beslag. De afsluiter bestond uit een stormachtig bootfeest, welke voortgezet werd in de soos.
Maart 1983 Verhuizen uit de soos aan de burg. van Rooyensingel.
01-06-1983 Het laagste punt bij de bouw van de nieuwe Sociëteit onder de HTS is bereikt!
28-09-1983 Opening Sociëteit.
1984 Laatste jaarfeest.
September 1984 Tijdens de Introductieweek doet de Corruptiecommissie zijn intrede bij persoon van Titus Bootsma.
Februari 1986 10e Bierweek.
Mei 1987 Afscheid van Ir. T. Timmerman, afscheidsdiner bij een student thuis en een toost door alle studenten in de kantine.
Maart 1987 Officiële erkenning van het Dispuut Willem Alexander.
11,12 en 13 november 1987 7e Lustrum met Hawai-party, een in ere herstelde Bierproloog en Raymond van het Groenewoud in concert.
1988 In de IW optreden van de band “I’ve got the Bullets”. Na dit optreden werd er een koffertje vermist en hierbij begint de zaak van Battum (bijgenaamd: We’ve got the suitcase!).
1991 15e Bierweek.
1992 Na een hoop gesleep en getrek hebben we de zaak
1993 Battum uiteindelijk gewonnen. Dit werd in mei met een feest besloten. Tijdens de IW is door middel van een inzamelingsactie voor Vologda zo’n fl. 6000, – bij elkaar gebracht, welke de burgemeester zelf in ontvangst kwam nemen. Bij deze gelegenheid is de burgemeester tot erelid benoemd.
1993 Nieuwjaarsgala in de toenmalige Demohal aan de Grasdorpstraat.
04-08-1993 Oprichting Stichting HANS, de eigenaarsstichting van de algemene studentensociëteit het Vliegende Paard. Het was de bedoeling dat alle 7 studentenverenigingen die Zwolle rijk is, in deze sociëteit zouden gaan participeren.
01-09-1993 Aankoop pand Voorstraat 17 door stichting HANS als onderkomen voor de algemene studentensociëteit.
09-02-1994 Oprichting van Stichting GRIETJE, die zorg draagt voor de exploitatie van het Vliegende Paard. De stichting huurt het pand van stichting HANS.
juli/augustus 1994 Eerste afrikaproject, opgezet door het ZHTC, in samenwerking met Windesheim en andere instanties. Het project betrof de bouw van een school in het straatarme Burkina Faso in westelijk Afrika.
januari 1995 Feestelijke opening van het Vliegende Paard.
begin 1995 Oprichting Gilde Der Donateurs; een club voor en door de donateurs van het ZHTC.
februari 1995 19e Bierweek
augustus 1995 35e Introductieweek, het 7e Lustrum.
oktober 1995 Inval bij zustervereniging Augustijn in Dordrecht.
januari 1996 Eerste jaargang van een nieuw nieuwsblad voor ZHTC-leden en donateurs: Het Infobulletin.
februari 1996 20e Bierweek, het vierde Lustrum.
maart 1996 Oprichting Eindweekcommissie voor het organiseren van een grootse feestweek, ter afsluiting ruim 13 jaar Grasdorpstraat.
29-04 t/m 01-05 1996 2e internationale liftwedstrijd, dit maal met als bestemming Genéve in Zwitserland.
25 t/m 28 juni 1996 De Eindweek. Het einde van de sociëteit aan de Grasdorpstraat 2. Een hele week feest, met als opening een groots gala op de dinsdagavond. Een waardige afsluiting van de soos werd gevormd door twee minuten stilte en het blazen van de “last post”, wat menig ZHTC-er emotioneel trof.
augustus 1996 De eerste Introweek zonder eigen sociëteit. De soosavonden werden vanaf dit moment gehouden in Club International, een Bar/Dancing onder de Harmonie. Slapen en eten vond plaats in de WRZV-hallen. Tijdens deze introweek werd ook een nieuw fenomeen binnen de vereniging geïntroduceerd, te weten: de Jaarclubs.
oktober 1996 Tijdens de AV dienen zich drie nieuwe disputen aan: Dispuut Residence, Dispuut B & W en damesdispuut Damo Diboca. Alle krijgen de proeftijd van 111 dagen om zich goed te profileren binnen de vereniging.
17-04-1997 Openingsgala in de kantine van het nieuwe Techniekgebouw.
04-05-1997 3e internationale liftwedstrijd, dit jaar met eindbestemming Parijs. Het was de bedoeling om naar Praag te liften maar wegens het niet in orde zijn van de paspoorten van een aantal deelnemers, werd om 01:00 uur ‘s nachts besloten om naar parijs te liften.
10-06-1997 Officieel faillissement van het Vliegende Paard. Het reorganisatieplan voor een goede doorstart van de Sociëteit werd niet getekend door het ZHTC en Oikos Nomos.
zomer 1997 Uitvoering tweede Afrikaproject, Dit maal in Weilers Farm, een Township in Zuid Afrika.
augustus 1997 Tijdens de 37e introweek wordt bij de traditionele veiling een recordbedrag opgebracht van exact Fl.4000,-. Dit bedrag werd door het IC aangevuld tot Fl.4500,- waarna dit bedrag werd geschonken aan Mappa Mondo in Wezep.
Oktober 1997 Tijdens de AV worden de plannen op tafel gegooid voor de aanschaf van een pand aan de Thomas á Kempisstraat 13 (Eetcafé de Hoptuin). Er wordt gestemd over de aanschaf van het pand en hoe dit gefinancierd gaat worden. Het ZHTC heeft na anderhalf jaar weer een eigen Sociëteit!! Er breekt een periode aan waarin veel verbouwd wordt om het huidige resultaat te verkrijgen. Tijdens deze AV wordt tevens de Lustrumcommissie ingestemd voor het vieren van het negende Lustrum van het ZHTC.
19, 20 en 21 november 1997 Openingsfeesten ter gelegenheid van het Lustrum.
2 tot 6 februari 1998 De 22e Bierweek, welke tevens de officiële opening vormde van de nieuwe Soos.
16-04-1998 45 cent feest, ter gelegenheid van 45 jaar ZHTC: bier voor de symbolische prijs van 45 cent per glas. Er waren Bierkaarten van Fl.10,00. Dat betekende ruim 20 bier.
28-05-1998 Dies, ter gelegenheid van 45 jaar ZHTC.
juli 1998 Wederom klussen in de Soos. De krant spreekt zelfs van een tweede verbouwing.
augustus 1998 38e introductieweek. Tevens de eerste in de nieuwe Soos. Slapen en eten in de Stilohallen.
21-11-1998 Reünie ten behoeve van het negende Lustrum van de vereniging.


Embed This