Het Gilde van ZHTC

Disputen

Deze tekst hieronder komt (deels) rechtstreeks van de ZHTC website. Enkele disputen zijn al aangevuld met informatie en foto’s maar nog lang niet allemaal. Wij willen hier meer aandacht aan onze disputen (zowel actief als in rust). Input is dus zeker gewenst! Heb je informatie of een mooi verhaal omtrent disputen mail dan naar hetgilde@zhtc.nl of stuur het hier in.

Disputen zijn kleinere groepen binnen de vereniging. Leden van een dispuut hebben meestal een gezamenlijke interesse of komen uit hetzelfde jaar.Embed This

Caput Ligneum

Gepost op 13-10-2013 in Disputen | 0 reacties

Met dank aan de lustrum commissie maken wij van de gelegenheid gebruik om ons eerste lustrumfeest aan te kondigen. In maart 1999 hebben wij ons spetterend gepresenteerd als zijnde een nieuw dispuut. Voor degenen die niet op de desbetreffende AV aanwezig waren zullen wij ons alsnog even voorstellen. Naam:                Caput Ligneum ( CL ) Vertaling:        “De kop van hout” Leden: Koen Bakker Harm Jan Menkhorst Piet Hein Dil Julian van Dijk Jeroen Douma Marnix Goemans Dimitri van Hensbergen Marco Bruinzeel Wij beraden ons momenteel nog over een uitgekiend thema voor een feest dat maximaal zal bijdragen aan de rijke cultuur die ZHTC heet. Op dit moment zijn wij te herkennen aan onze Bretons gestreepte bralshirts en onze houten pullen van het formaat halve liter en liter. Ofwel de halve en hele houten kop. Mocht u contact met ons wensen op te nemen dan kan dat bij ondergetekende. Over het algemeen is het gebruikelijk dat deze contactfunctie is opgenomen in de taakomschrijving van de voorzitter. Echter, volgens de CL statuten is deze cruciale functie afhankelijk van de individuele alcoholpromillages die zijn bereikt gedurende ons laatste samenzijn. Voor verdere informatie verwijzen wij dan ook naar onze statuten welke op te vragen zijn bij het bestuur. Met vriendelijke groet namens dispuut CL, Marco...

lees meer

Consortium In Amato

Gepost op 13-10-2013 in Disputen | 0 reacties

Consortium In Amato

In maart van het jaar onzes Heren negentienhonderddrieënnegentig werd dispuut Consortium In Amato opgericht. Het dispuut werd gevormd uit een groep ZHTC-vrienden. Zij bleken zoveel gemeenschap te hebben, sorry, gemeenschappelijk beminden te hebben, uhmm klinkt ook niet goed, gemeenschappelijke interesses te hebben, dat zij het nodig achtten zich te organiseren in een dispuut. En zo geschiedde het… Sinds de oprichting is het ons slechts een enkele maal gelukt om ergens met een compleet CIA te verschijnen. Eigenlijk is er altijd wel één van onze broeders ergens op missie in het buitenland. Zo hebben we bijvoorbeeld semi-permanente bases gehad in Polen, Zwitserland, de Canarische Weilanden, Rusland, Down Under en Canada. Niet alleen ons informatie-, infiltratie- en penetratie-netwerk is van internationale aard, zo ook de meeste van onze dispuutfeesten. Zo bracht het CIA: de ¿Estás Loco Gringo?-party’s, de Did-She-Redo Australian walkabout party experience, Bill Clintons Spring break party? En natuurlijk herinnert een ieder zich nog ons laatste feest: Wôj mien bgômmeg sien? Bij de organisatie en aankleding van onze feesten hebben we kosten nog moeite gespaard en geen enkel middel geschuwd. De verf in de ‘oude’ Soos zal, geholpen door de hoge waterstanden, inmiddels wel van de muren geweekt zijn, maar… de flitsende rode CIA-bgômmeg maakt nog trouw z’n kilometertjes. In den beginne hebben we bepaald dat we tenminste eenmaal per jaar met ‘CIA-weekendje’ zouden gaan. Dat was een dubieuze beslissing. Zo’n weekendje is namelijk erg ongezond. Heel erg ongezond. Lichamelijk, geestelijk, maar vooral financieel. Maar je weet het, hoe ongezonder hoe lekkerder. Het CIA-weekend is daarom inmiddels traditie geworden. Inhoudelijk kan ik helaas niet ingaan op onze weekendjes. Tenminste niet zolang er nog bewijsmateriaal in omloop is. De weekenden kunnen misschien het best gekenschetst worden aan de hand van enkele trefwoorden (in random order): biertje, kaartje, blazen, portje, sauna, paddestoel, gokje, beetje tuffen, zeilbootje, kopstootje, rodelen, balletje slaan, beetje zingen, trouwen. Het ‘ultimate’ CIA weekend moet echter ons weekendje in Brazilië worden. Meer willen we voorlopig even niet kwijt over Consortium In Amato. Natuurlijk kun je proberen om onder zware psychologische druk (van een vers pilsje) aanvullende informatie uit één van ons te wringen. We gaan je zien in de Soos en natuurlijk op één van onze dispuutfeesten, zo rond april van ieder jaar. Namens de broeders van dispuut Consortium In Amato teken ik, Wim T. Keizer  ...

lees meer

Willem Alexander

Gepost op 13-10-2013 in Disputen | 0 reacties

Willem Alexander

DISPUUT WILLEM ALEXANDER EN DE RUSTIGE JAREN 80 Onder het mom van 45 jaar dorst, bijgaand een fotoschets van onze activiteiten in de jaren 80. De meeste van onze dispuutsleden begonnen hun studie in 1981. De wereld en de HTS waren overzichtelijk; er was nog Oost en West, Reagan rookte zijn sigaren, what the f.. is IT?, de HTS was nog gewoon de HTS en de HTS kende geen IM. Met de toenmalige minister van onderwijs konden we het ook allemaal nog goed vinden. In 82 had de vereniging al 30 jaar dorst en ook wij hadden het consumeren aardig onder de knie. Wat deden wij zoal? Pulletjes drinken, aan een fles hangen, een eerste cocktail shaken en een zandkasteeltje bouwen op Terschelling. Nu zijn werken wij toe aan het derde lustrum van ons werkzame leven, ahum, en pieken slechts nog in ons drankgebruik. Voor verdere anekdotes gelieve een van ons aan te schieten. Er moet nu eerst een dochter opnieuw in de luiers. Dispuut Willem Alexander...

lees meer

Marquis de Bosch

Gepost op 13-10-2013 in Disputen | 0 reacties

Marquis de Bosch

Zoals het uitkomen van een lustrumalmanak een traditie begint te worden, zo ook het schrijven van een stukje hiervoor. Maar wat is nou niet meer op tradities gebaseerd dan een Dispuut. Vroeger alleen op universiteiten, sinds midden jaren ’80 ook binnen het Z.H.T.C. Wij, als Marquis de Bosch (ook wel bekend als MdB) zijn het tweede erkende Dispuut binnen het Z.H.T.C. en als zodanig opgericht in 1989. Volgend jaar zullen we, in bijzijn van vele bevriende disputen en overige Z.H.T.C.-ers ons tweede lustrum vieren. Hou vrijdag 12 november 1999 alvast maar vrij. We’re gonna party like it’s 1999 zong Prince jaren geleden al. Wist hij toen al van ons bestaan af ??? Het dispuut Marquis de Bosch telt op dit moment 13 leden, die zich allen in de loop der jaren bewezen hebben als verdienstelijk verenigingslid. Ze zijn op die grond dan ook ooit door ons benaderd. Alle leden, op 1 na (kom op Nielsje, je kan het wel), hebben hun weg in de maatschappij inmiddels gevonden, maar ze keren bij belangrijke gebeurtenissen toch altijd weer terug naar de soos. Diverse activiteiten hebben wij als dispuut georganiseerd voor het Z.H.T.C. Te denken valt hierbij aan de barkeeperopleiding, Spit Piggy, de boxershortverkiezing en het meukfeest. Maar we zijn niet op onze lauweren gaan rusten toen de nieuwe soos zijn intrede deed. Het alom aanwezige MdB-bord is daar een stille getuige van. Ook de fameuze “Hopmans-bel” heeft dankzij ons dispuut wederom een “stevig” plekje in de soos gekregen. Ook diverse activiteiten zijn door ons georganiseerd. Wie herinnert zich niet de gezellige WK’98-voetbalmiddagen c.q. avonden. Spit Piggy is tijdens de afgelopen introductieweek weer gesignaleerd en vrijdag 13 november a.s. (ja, ja, het kon niet anders) gaan we wederom onze overbekende Bierproloog houden. Maak je dorst maar nat. Verder houden we nog elk jaar twee gezamenlijke uitstapjes. Eén naar Friesland, om mee te doen aan de jaarlijkse Man&Muis-zeil-elfstedentocht (wie zijn nu de echte wedstrijdzeilers ?) en als tweede naar een locatie ergens in Europa, in de buurt van BIER. Om ons tegoed te doen aan de lokale bierspecialiteiten. Uit dit relaas zal wellicht de indruk ontstaan dat onze voornaamste activiteiten bestaan uit het drinken van bier. Ons belangrijkste credo luidt echter: “Wij zijn niet van die drinkers, wij houden er niet zo van.” Foto’s te grof om af te drukken: Marc, Wobke en...

lees meer

Rozel’eau

Gepost op 13-10-2013 in Disputen | 0 reacties

Het oudste gemengde dispuut, wat al jaren lang de druiffuif organiseert. De hele avond worden de lekkerste wijnen geschonken en gedronken. Dit feest wordt de vrijdag voor goede vrijdag gehouden.

lees meer

Het College van B&W

Gepost op 13-10-2013 in Disputen | 0 reacties

Het College van B&W

Het dispuut Het College van B&W is een aantal jaren geleden opgericht door een aantal toenmalige sooscommissieleden. Deze leden: Rudi Selhorst Michiel IJff Hendrik Koetsier Raymond van Stegeren Sjoerd Mol en Arjan Lugtenberg Hadden eerst het idee om jaarlijks met elkaar de zogenaamde Sneekweek al zeilend te bezoeken, na deze week zonder nuchtere problemen overleefd te hebben is  het idee naar voren gekomen om een dispuut op te richten. Na een aantal bijeenkomsten met elkaar, die vaak uitliepen in heftige feestavondjes is de naam Het College van Bierdrinkers & Wedstrijdzeilers ( B&W) bedacht. Om goedkeuring te verkrijgen van het bestuur van het Z.H.T.C. zijn er dispuutstatuten gemaakt. Als voorbereiding op de A.V., hebben wij een kleine film gemaakt om duidelijk aan de AV van het Z.H.T.C. te laten zien dat wij in aanmerking willen komen voor een dispuutstatus. De aanwezige personen op deze AV, die gehouden werd in de voormalige algemene sociëteit “het Vliegende paard”, waren duidelijk onder de indruk van deze spectaculaire originele presentatie en zonder een enkel protest kregen wij de dispuutstatus. Na deze goedkeuring zijn in de periode erna verschillende activiteiten georganiseerd. Zo lieten wij onze aanwezigheid overduidelijk zien op dispuutfeesten, en verenigingsfeesten. Ondertussen werd druk begonnen met het zoeken naar een vochtige activiteit voor de vereniging. Tevens werd het hoog tijd voor uitbreiding van ons dispuut om continuïteit te waarborgen. De heer J.B Worst werd schriftelijke op de hoogte gesteld dat dispuut B&W hem in Sneek verwachte als kerstman in vol ornaat, dit alles inclusief een lekkere sigaar en een zonnebril Na aankomst, met de trein, van de kerstman in Sneek werd deze door het centrum naar de dispuutboot gebracht, een éénpersoons rubberbootje van de Blokker, waar hij met een vrouw,  in dit met weinig lucht bevattende, rubberbootje moest stappen. Met enige ongekende charmes lukte de heer J.B. Worst het om binnen een kwartier een aantrekkelijke vrouw de boot in te “trekken”, voor een intiem tochtje in deze boot. Omdat wij nog helemaal onder de indruk waren van deze kerstman met charmes werd hij abrupt dispuutslid. Na deze voor vele leden zeilervarende Sneekweek werden we uitgedaagd door het bier- culturen dispuut Marquis de ….nog iets, voor de zeilwedstrijd Man en Muis in Friesland. Door studiedruk was het voor ons niet haalbaar om hier aan deel te nemen. Maar goed, een avondje op bezoek gaan bij MdB is ook altijd leuk dus… Op zaterdagavond wij naar Langweer ( ligt in Friesland) met onze dispuutsauto (LADA ) en een overlevingspakket voor MdB. Rekening houdend met het soort dispuut waar we mee te maken hadden werd dit pakket met de volgende ingrediënten voorzien: kratje Malt, tandenborstel + tandpasta, cd’s en nog een aantal zaken ( dit was niet meer te traceren in ons archief). Om MdB het niet al te gemakkelijk te maken met dit pakket werd, terwijl MdB alweer cultuur aan het bewonderen was met enkele van onze leden, de zeilboot van MdB vertraagd door een goed uitgedachte technische constructie. Door onze dispuutsduiker R. Selhorst is een klem op de kiel aangebracht met daaraan een aantal gewichten. Deze constructie heeft jammer genoeg nooit z’n werking gedaan omdat MdB de volgende dag niet mocht uitvaren wegens een te harde wind. Maanden later hebben wij, omdat het toch een gezellig avondje was toen in Langweer, MdB uitgedaagd voor een gezellige sportieve rugbywedstrijd...

lees meer

Residence

Gepost op 13-10-2013 in Disputen | 0 reacties

Het dispuut wat al jaren lang de verjaardag van ZHTC viert, om en nabij 21 november

lees meer

Nooit Nuchter

Gepost op 13-10-2013 in Disputen | 0 reacties

Nooit Nuchter

Dispuut Nooit Nuchter is een gemengd dispuut. Het dispuut is ontstaan uit de bierweek in 2002. Enkele leden van deze bierweekcommissie, enkele barhangers van de bierweek zelf konden de bierweek, de vergaderingen, de leuke uitjes, de leuke nk’s niet los laten en besloten verder te gaan, waar een halfjaarscommissie normaal stopt. Na een NK skippyballen (quote: Team Nooit Nuchter wordt gediskwalificeerd wegens dopinggebruik (bier), maar krijgt een  herkansing. Ze zetten de snelste tijd neer”) en een NK propjesgooien, werd het hoog tijd voor een eigen NK; de stokpaardenrace. De eerste editie was een daverend succes. In viertallen werd het parcours in estafettevorm volbracht. Ik denk dat er ruim 30 mensen meededen, zowel van andere verengingen als eigen leden. Uitsluitend was ook de westernparty erg gezellig. Deze werd traditiegetrouw 2 weken na de introweek gehouden omdat wij daar een gat zagen in de agenda van de toekomstige leden. Gratis pannenkoeken, stokpaardenrace en westernmuziek was jarenlang een groot succes. Nadat het meerendeel van de leden al enkele jaren uitgestudeerd was, zijn we hier mee gestopt. Gelukkig zien wij de stokpaarden nog geregeld terug komen in de soos! Daarnaast hebben we diverse jaren het oud en nieuw feest georganiseerd. Een dispuut van een man of 10, inclusief eigen vrienden en natuurlijk veel ZHTC-ers stond jaren garant voor een topfeestje tot in de late uurtjes. Nadat het meerendeel van de dispuutsleden een vaste relatie had, werd dit steeds moeilijker en zijn we hier in 2007 mee gestopt. Sfeerfoto’tje: Luid meezingend, een halve liter in de hand en het pinkje omhoog! Vervolgens hebben we jarenlang de disputenbarbecue georganiseerd. Elk jaar de 1e zaterdag van juli. De eerste paar jaren kwamen er veel mensen op af en nagenoeg elk dispuut was jaarlijks met een aantal leden aanwezig. Nadat een groot aantal disputen langzaam aan wat minder actief was, liep ook de belangstelling voor dit feest terug en zijn we hier in 2012 mee gestopt. In 2010 hadden we toen al eerst in samenwerking met en later met goedkeuring van dispuut MdB de bierproloog overgenomen. Ze hadden vertrouwen in onze bierkennis en geef ze eens ongelijk 😉 Tot slot hebben we diverse malen het dauwtrappen georganiseerd. Eerst tot diep in de nacht naar de Rythm & Blues night in Zwolle en na enkele uren slaap vanaf 6:00 uur (’s ochtends ja!) een heerlijk stuk fietsen onder het genot van een verfrissende weizen of iets anders naar keuze. Al jaren zijn Lierderholthuis en het kasteel van dispuutsgenoot Hylke vaste locaties waar we een stop maken. In de middag als we weer in de soos arriveren wordt er...

lees meer

Mannaz Thurisaz

Gepost op 13-10-2013 in Disputen | 0 reacties

Mannaz Thurisaz

Het langst lopende dispuutsfeest van Zwolle wordt door Mannaz Thurisaz georganiseerd. Meerdere decennia door Dispuut Willem Alexander georganiseerd nu al jaren de Mannaz Thurisaz...

lees meer

Klokjebruiers

Gepost op 13-10-2013 in Disputen | 0 reacties

Het jongste dispuut bestaande uit rasechte Groningers (of mensen die een link met Groningen hebben).

lees meer