Verhuur

Informatie verhuur

Wanneer je een evenement of feest wil organiseren bij ZHTC moet je daarvoor een aanvraag voor verhuur indienen bij de sociëteitscommissie. Het is niet toegestaan een evenement en de daarbij behorende datum te promoten zonder dat er een verhuurcontract is afgesloten met de sociëteitscommissie. Aanvragen die worden verstuurd via het formulier op deze pagina zullen binnen 72 uur worden behandeld.

Meer informatie over prijzen is te vinden op het aanvraagformulier zelf.
Bij vragen kan er worden gemaild naar soosco@zhtc.nl.


A.s.v. ZHTC hanteert de volgende contracten voor verhuur van haar sociëteit:

 • Ledenverhuur
  Voor leden die de sociëteit willen afhuren voor bijvoorbeeld een verjaardags- of afstudeerfeest.
 • Disputenverhuur
  Voor disputen die de sociëteit korter dan 24 uur willen afhuren voor een feest of activiteit.
 • Interne verhuur
  Voor commissies en werkgroepen die evenementen korter dan 24 uur voor ZHTC organiseren.
 • Externe verhuur
  Voor niet-leden en donateurs die de sociëteit willen afhuren.
 • Speciale verhuur
  Voor commissies en werkgroepen die evenementen langer dan 24 uur voor ZHTC organiseren.
 • Soosavond activiteit
  Voor leden die tijdens een soosavond een kortdurende activiteit willen organiseren zoals bijvoorbeeld een pubquiz of karaoke.


Een aanvraag voor verhuur dient twee weken voor aanvang van het evenement via onderstaand formulier naar de sociëteitscommissie verzonden te zijn.


Aanvraagformulier verhuurcontract

Kies het contract dat toepasbaar is op jouw evenement

Voor leden die de sociëteit willen afhuren voor bijvoorbeeld een verjaardags- of afstudeerfeest.

 • Het afhuren van de sociëteit kost €50,-.
 • De borg bedraagt €50,-.
 • De huursom (niet de borg!) wordt kwijtgescholden wanneer de verhuur op een donderdag of vrijdag plaatsvindt.
Voor disputen die de sociëteit korter dan 24 uur willen afhuren voor een feest of activiteit.
Dit formulier dient bij voorkeur ingevuld te worden door de voorzitter van het dispuut.

 • Er zijn geen kosten verbonden aan het organiseren van een evenement namens een dispuut.
 • Wanneer het evenement niet toegankelijk is voor alle leden dient wel een huursom van €50,- betaald te worden.
 • De borg bedraagt in beide gevallen €50,-
Voor commissies en werkgroepen die evenementen korter dan 24 uur voor ZHTC organiseren.
Dit formulier dient ingediend te worden door de voorzitter of secretaris van de commissie of werkgroep.

 • Er zijn geen kosten verbonden aan het afhuren van de sociëteit.
 • Een borg van €50,- dient te worden opgenomen in de begroting en resultatenrekening.
Voor niet-leden en donateurs die de sociëteit willen afhuren.

 • De huurprijs wordt berekend per dagdeel.
 • De dagdelen zijn:
  • 06:00-12:00
  • 12:00-18:00
  • 18:00-00:00
  • 00:00-06:00
 • De prijs per dagdeel bedraagt €50,-.
 • De borg bedraagt €150,-.
 • De schoonmaakkosten zijn €75,-.
Voor commissies en werkgroepen die evenementen langer dan 24 uur voor ZHTC organiseren.
Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in. Binnen 72 uur zal de sociëteitscommissie contact met je opnemen over de invulling van de speciale verhuur.

Voor leden die een kortdurende activiteit willen organiseren tijdens een soosavond zoals bijvoorbeeld een pubquiz.

 • Een officieel huurcontract is hier niet van toepassing.
 • Er hoeft geen borg te worden betaald.
 • Dit formulier dient ingvuld en verzonden te worden om de datum te reserveren.

Na 01:00 is het barpersoneel ten alle tijden gemachtigd om de sociëteit te sluiten.
Wil je een latere eindtijd voor je activiteit? Dan wordt het een evenement en dien je het formulier voor ledenverhuur in te vullen.
Wil je speciale of extra inkoop voor je activiteit? dan wordt het een evenement en dien je het formulier voor ledenverhuur in te vullen.

Op de donderdag en vrijdag is het statutair gezien niet mogelijk om leden uit de sociëteit te weigeren. Er kunnen dus geen besloten feesten plaatsvinden op deze dagen.

Contactgegevens

Voornaam*

Achternaam*

Commissie/werkgroep*

Naam dispuut*

Bedrijf (wanneer van toepassing)

Functie*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Informatie verhuur

Naam evenement*

Omschrijving van het evenement*

Verwacht aantal gasten/bezoekers*

Datum verhuur*

Startdatum verhuur*

Begintijd*

Einddatum verhuur*

Eindtijd - Na 01:00 is het barpersoneel ten alle tijden gemachtigd om de sociëteit te sluiten. Wil je een andere eindtijd hanteren, dan dien je dat hier op te geven.

Ik wil speciale of extra inkoop

De sociëteitscommissie zorgt ervoor dat het standaard assortiment aanwezig is. Wil je dat er van iets meer wordt ingekocht of heb je een speciaal verzoek? Geef dat dan hier in exacte aantallen met reden waarom aan. Neem contact op met de sociëteitscommissie voor informatie betreft het standaard assortiment.

Ik wil als dispuut de schoonmaak van dit evenement afkopen voor €75.-

Let op! niet elk evenement van elk dispuut krijgt de mogelijkheid om de schoonmaak af te kopen. Geef je toch aan dat je de schoonmaak wilt afkopen terwijl dat niet mogelijk is voor jouw evenement en/of dispuut, dan wordt dit niet opgenomen in het huurcontract.

Op- en/of aanmerkingen

Velden gemarkeerd met (*) zijn verplicht.